About the ICC Irish version

D'oscail an ICC (Ionad Cultúir na hÉireann) a doirse sa bhliain 1995 mar an phríomh-ionad chun ealaín agus cultúr Éireannach a chur chun cinn agus a chothú. Cuireann an Ionad fáilte roimh agus cuireadh go dtí daoine ó gach uile chúlra chun páirt a ghlacadh in ár trí príomh gníomhaíochtaí; cultúr, comhphobal agus cláir oideachais.

Culture Programme

Gach bliain cuireann muid clár ilchineálach agus floscach ar siúl. Sa chlár seo bíonn ardíomhá de ceol, drámaíocht, scannánaíocht, seanchas , litríocht, grinn agus ealáin Éireannach. Chomh maith leis sin, cuireann muid sraith léachta ar siúl a chuireann neart sa nasc idir Éire agus an Ríocht Aontaithe.

Community Programme

Taobh len ár gclár cultúrtha, cuireann muid a lán gníomhaíochtaí saoire ar siúl, cosúil le; seisiúin ceoil, oícheanta le haghaidh amhránaithe is scríbhneoirí, ceadail ceol clasaiceach, céilithe, rincí tae do dhaoine aosta, grúpaí cniotála agus ranganna aclaíochta. Téann na gníomhaíochtaí seo i ngleic leis na hiarmhairtí a bhaineann le aonrú, uaigneas agus neamhghníomhaíocht.

Education Programme

Tá ár gclár oideachais ar oscailt go dtí daoine ó gach uile aois agus chúlra. Cuireann muid réimhse leathan de ranganna ar siúl, ó litríocht agus scannánaíocht, go dtí ceol agus rince Gaelach. Sna ranganna seo, bíonn daltaí ó a lán raon aoise agus cuireann muid béim ar cairdeas leis an duine, seachas an raon aoise. Sa bhliain 2008, bronntar ‘Duais an Méara’ orainn as ucht ár bhfreastail ar pobal Londain.

Ár bhfoireann

Board

Peter Power-Hynes

Chairman

Michael Kingston

Vice-Chairman

Anthony Harte

Treasurer, Director

Dr Anne Goudsmit

Director

Jim O Hara

Director

Seamus McGarry

Director

Dr Ivan Gibbons

Director

Claire Tighe

Director

Rosalind Scanlon

Culture Director

Staff

William Foote

Manager

Carrie Foulkes

Digital Media and Events Officer

Volunteers

The Irish Cultural Centre is very lucky to have many wonderful and dedicated volunteers, who help with most aspects of our work. Without their tireless support, the ICC simply wouldn't be able to survive. We would like to take this opportunity to thank them for their time, energy, and moral support. If you would like to become a volunteer at the ICC, we would be delighted to hear from you. If you think you might have a spare couple of hours each week then please contact us at [email protected]

Keep in touch!

Sign up to receive up to date information about events, news and offers via our Email alerts.